اختلالات یادگیری در دانش آموزان به گروهی از اختلالات اطلاق می شود که بر توانایی فرد در کسب، درک یا استفاده از مهارت های آکادمیک مانند خواندن، نوشتن و ریاضی اثر می گذارد. این اختلالات ناشی از مشکلات در پردازش اطلاعات در مغز هستند و می توانند در هر سنی بروز کنند.

شایع ترین اختلالات یادگیری در دانش آموزان عبارتند از:

  • نارساخوانی (دیس لکسیا): نارساخوانی اختلالی است که بر توانایی خواندن تأثیر می گذارد. افراد مبتلا به نارساخوانی ممکن است در تشخیص حروف، درک کلمات و درک مطلب مشکل داشته باشند.
  • نارسایی ریاضی (دیس کاکولیا): نارسایی ریاضی اختلالی است که بر توانایی درک و استفاده از اعداد و مفاهیم ریاضی تأثیر می گذارد. افراد مبتلا به نارسایی ریاضی ممکن است در شمارش، محاسبه و حل مسائل ریاضی مشکل داشته باشند.
  • نارسایی زبانی (دیس فازی): نارسایی زبانی اختلالی است که بر توانایی درک و استفاده از زبان تأثیر می گذارد. افراد مبتلا به نارسایی زبانی ممکن است در صحبت کردن، درک گفتار، خواندن و نوشتن مشکل داشته باشند.
  • اختلال نوشتن (دیس گرافیا): اختلال نوشتن اختلالی است که بر توانایی نوشتن تأثیر می گذارد. افراد مبتلا به اختلال نوشتن ممکن است در نوشتن حروف، کلمات و جملات مشکل داشته باشند.

علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان

علت دقیق اختلالات یادگیری ناشناخته است، اما عوامل ژنتیکی، محیطی و عصبی در بروز آن نقش دارند.

عوامل ژنتیکی: مطالعات نشان داده اند که اختلالات یادگیری در برخی خانواده ها شایع است. این بدان معناست که ژن ها ممکن است در بروز این اختلالات نقش داشته باشند.
عوامل محیطی: عوامل محیطی مانند سوء تغذیه، قرار گرفتن در معرض مواد سمی و استرس های دوران کودکی نیز می توانند در بروز اختلالات یادگیری نقش داشته باشند.
عوامل عصبی: اختلالات یادگیری نیز ممکن است ناشی از آسیب به مغز باشد. این آسیب می تواند در دوران بارداری، زایمان یا پس از تولد رخ دهد.

اختلالات یادگیری معمولاً توسط یک تیم متخصص از جمله روانشناس، کاردرمانگر و گفتاردرمانگر تشخیص داده می شود. برای تشخیص اختلال یادگیری، متخصصان از روش های مختلفی مانند مصاحبه، تست های استاندارد و ارزیابی های آموزشی استفاده می کنند.

روشهای درمان

درمان اختلالات یادگیری به نوع اختلال و شدت آن بستگی دارد. درمان های شایع برای اختلالات یادگیری عبارتند از:

آموزش ویژه: آموزش ویژه روشی آموزشی است که برای نیازهای فردی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری طراحی شده است. آموزش ویژه می تواند به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های آکادمیک خود را بهبود بخشند و به موفقیت تحصیلی برسند.
گفتاردرمانی: گفتاردرمانی می تواند به دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری کمک کند تا مهارت های زبانی خود را بهبود بخشند. گفتاردرمانگر می تواند به دانش آموزان کمک کند تا درک گفتار، صحبت کردن، خواندن و نوشتن را بهبود بخشند.
کاردرمانی: کاردرمانی برای کودکان در پیروزی می تواند به دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری کمک کند تا مهارت های حرکتی خود را بهبود بخشند. کاردرمانگر می تواند به دانش آموزان کمک کند تا هماهنگی، تعادل و مهارت های حرکتی ظریف خود را بهبود بخشند.