بازی درمانی به کاربرد موقعیت‌های بازی در یک زمینه درمانی گفته می شود و از آن جایی که بازی کردن نقش مهمی در رشد ذهنی و جسمی کودکان دارد به عنوان یک متد موثر در کاردرمانی شناخته می شود.

بازی از ضروریات زندگی کودکان است که به تکامل افکار کودک کمک زیادی می کند ، کودکان در طی بازی می توانند درخواست های خود را بازگو کرده و توانایی حل مساله را پیدا کرده و یا تقویت کنند.

از آن جایی که آموزش مستقیم برای کودکان زیر ۷ سال نه تنها مفید و موثر نیست و حتی مخرب و ویران گر نیز است ، بازی یکی از راهکارهای مناسب در آموزش به کودکان زیر ۷ سال است.

افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه استقلال طلبی در کودکان از مهم ترین  مزایای بازی درمانی است.

همزمان با رشد کودک توانایی های وی نیز باید تقویت شود که بازی به عنوان راهکاری موثر در این زمینه شناخته می شود.

بازی علاوه بر درگیر کردن ذهن و فکر کودک و برانگیختن احساسات وی قدرت عضلانی را نیز افزایش داده و به تخلیه انرژی جسمی کودک کمک می کنند.

کودکانی که بازی جزیی از رندگی آن ها است کمتر دچار مشکلات روحی همچون اضطراب ، افسردگی و … می شوند و می توانند مشکلات خود را بهتر و سریع تر حل کنند.

بروز خصوصیات اخلاقی کودک در بازی نیز یکی از مزایای بازی درمانی است که می تواند به درمان مشکلات کودکان کمک زیادی بکنند ، به عنوان مثال کودکان پرخاشگر در طی بازی نیز خصوصیات پرخاشگرانه ای از خود نشان می دهند که درمانگر می تواند در طی بازی این مشکل را به کودک تذکر داده و در طی فرایند بازی به بهبود آن کمک کند.

در بازی کودک خود درونی اش را نشان می‌دهد و درمانگر با دقت اعمال و گفتار او را تحت نظر گرفته و با مشاهده رفتارش در طی بازی به نگرانی ‌های او پی برده و ود را از طریق بازی بیان و به این ترتیب احساس امنیت و ارزشمند بودن می کنند.

فواید بازی درمانی

  • کاهش احساسات منفی
  • افزایش اعتماد بنفس
  • تقویت روحیه اجتماعی
  • کاهش پرخاشگری
  • تقویت توانایی حل مساله
  • افزایش روحیه استقلال

 

کلمات مرتبط :

کاردرمانی در شرق تهران – کاردرمانی در پیروزی – بازی درمانی در شرق تهران – کاردرمانی ذهنی