رفتار درمانی یکی از روش های درمانی است که به عنوان یک متد درمانی در روانشناسی بکار برده می شود که بر تغییر مستقیم رفتار ها بدون علت اصلی آن تمرکز دارد.

شیوه های رفتار درمانی در تغییر رفتار کودکان و برخی عادات نادرست بزرگسالان موثر بوده و به همین جهت می تواند به درمان اختلالات رفتاری در افراد کمک کند.

روانشناسان و درمانگران در این حوزه تلاش می کنند تا رفتارهای ناسالم و خود ویرانگر فرد تشخیص داده و با راهکارهایی به تغییر این رفتارها کمک کنند.

در این روش درمانی تمرکز بر رفتارهای قابل مشاهده فرد است و کمتر به افکار و ریشه های روانی مشکلات پرداخته می شود.

این روش درمانی به دنبال مکتب روانشناسی رفتارگرا بوجود آمده است و در واقع اصول و قوانین این مکتب روان شناسی کاربرد درمانی گسترده دارد.

دو دیدگاه عمده شرطی کردن فعال و شرطی کلاسیک پایه و اساس این روش درمانی است که توسط درمانگران برای کمک به بهبود رفتارهای نامناسب در کودکان و بزرگسالان مورد استفاده قرار می گیرد.

رفتار درمانی، اضطراب را واکنشی در نظر می گیرد که بر اساس قوانین یادگیری قابل توجیه است و بسیاری از حالات غیر عادی روانی، پاسخ های شرطی هستند که به نحوی تقویت می‌شوند و ادامه پیدا می کنند.

این روش درمانی کاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر رفتار ناسازگار و نامطلوب می باشد.

مراحل رفتار درمانی

 • تشخیص رفتاری که باید تغییر پیدا کند.
 • بررسی و شناسایی شرایطی که سبب بروز رفتار نامطلوب شده اند.
 • شناسایی عواملی که ادامه پیدا کردن رفتار نامناسب دخیل اند.
 • تهیه و تنظیم برنامه درمانی برای تغییر الگوی جدید و ارائه الگوهای رفتاری مناسب

موارد کاربرد

 • اختلالات اضطرابی
 • حملات پانیک
 • مدیریت خشم
 • پرخاشگری
 • اختلالات غذا خوردن
 • بیش فعالی
 • اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر
 • فوبیا ( ترس بیمارگونه )
 • اختلال وسواس
 • اختلالات رفتاری کودکان

 

کلمات مرتبط :

کاردرمانی در شرق تهران – کاردرمانی در پیروزی – مرکز روانشناسی در پیروزی