سوزن خشک که با نام درای نیدلینگ نیز شناسایی می شود ایمن، حداقل آزاردهنده و اغلب یک تکنیک موثر برای بیماران با تظاهرات اسکلتی عضلانی خاص است. درای نیدلینگ درمانی است که توسط فیزیوتراپیست های ماهر و آموزش دیده و دارای گواهینامه در این روش انجام می شود. یک سوزن تک رشته ای نازک به پوست نفوذ می کند و نقاط ماشه عضلانی زیرین را برای مدیریت درد عصبی-عضلانی اسکلتی و اختلالات حرکتی درمان می کند.

سوزن خشک شکل بسیار موثری از درمان است که محبوبیت و استفاده در حال افزایش است. این شامل استفاده از سوزن برای تحریک و شکستن بافت عضلانی گره‌دار یا سخت – به نام «نقاط ماشه‌ای» – معمولاً در عمق‌تر بدن قرار دارد.

بنابراین، نقطه ماشه چیست؟ نقطه ماشه ای یک انقباض موضعی یا نوار سفت در فیبر عضلانی است که می تواند عملکرد را مختل کند، دامنه حرکت را محدود کند، درد را ارجاع دهد یا باعث حساسیت موضعی شود. هنگامی که سوزن خشک روی یک عضله ناکارآمد یا نقطه ماشه ای اعمال می شود، می تواند باعث کاهش باند یا سفتی، افزایش جریان خون و کاهش درد موضعی و ارجاعی شود.

تفاوت سوزن خشک و طب سوزنی

مهم است که توجه داشته باشید سوزن خشک با طب سوزنی یکی نیست. از ابزارهای مشابهی استفاده می کند، اما شباهت ها در اینجا به پایان می رسد. درای نیدلینگ نوعی متد نوین است که توسط متخصصان فیزیوتراپی و با اهداف درمانی متفاوت از طب سوزنی ارائه می شود. طب سوزنی مبتنی بر طب شرقی است، در حالی که سوزن خشک ریشه در طب غربی و ارزیابی الگوهای درد، وضعیت بدن، اختلالات حرکتی، عملکرد و تست های ارتوپدی دارد.

درای نیدلینگ بافت عضلانی را درمان می کند و هدف آن کاهش درد، غیرفعال کردن نقاط ماشه ای و بازگرداندن عملکرد است. به ندرت یک روش مستقل است. در عوض، اغلب بخشی از یک رویکرد فیزیوتراپی گسترده تر است که سایر مداخلات فیزیوتراپی سنتی را در درمان ترکیب می کند.

سوزن خشک می تواند برای طیف گسترده ای از مشکلات اسکلتی عضلانی مانند درد شانه، گردن، پاشنه پا، لگن و کمر استفاده شود. در حالی که تحقیقات نشان می دهد که سوزن خشک یک روش ایمن و موثر برای درمان و مدیریت درد است، که با مراجعه به کلینیک توانبخشی برنا در شرق تهران می توانید از آن بهره مند شوید.

 

کلمات مرتبط :

درای نیدلینگ در شرق تهران – فواید درای نیدلینگ – فیزیوتراپی در شرق تهران – فیزیوتراپی در نیروهوایی – فیزیوتراپی خوب در پیروزی