شاخه های روانشناسی

  1. خانه
  2. خدمات کلینیک
  3. شاخه های روانشناسی
شاخه های روانشناسی

شاخه های روانشناسی چیست؟

انواع مختلفی از روانشناسی وجود دارد که اهداف مختلفی را دنبال می کند. هیچ راه ثابتی برای طبقه بندی آنها وجود ندارد، اما در اینجا برخی از انواع متداول وجود دارد.

روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی علم، نظریه و عمل را به منظور درک، پیش بینی و تسکین مشکلات مربوط به سازگاری، ناتوانی و ناراحتی ادغام می کند. انطباق، سازگاری و توسعه شخصی را ترویج می کند.

یک روانشناس بالینی بر جنبه های فکری، عاطفی، بیولوژیکی، روانی، اجتماعی و رفتاری عملکرد انسان در طول زندگی فرد، در فرهنگ ها و سطوح اجتماعی-اقتصادی مختلف تمرکز می کند.

روانشناسی بالینی می تواند به ما در درک، پیشگیری و کاهش پریشانی یا اختلال عملکرد روانشناختی کمک کند و بهزیستی و رشد شخصی فرد را ارتقا دهد.

ارزیابی روانشناختی و روان درمانی در عمل روانشناسی بالینی نقش اساسی دارند، اما روانشناسان بالینی اغلب در تحقیقات، آموزش، شهادت پزشکی قانونی و سایر زمینه ها نیز مشارکت دارند.

روانشناسی شناختی
روانشناسی شناختی فرآیندهای ذهنی درونی مانند حل مسئله، حافظه، یادگیری و زبان را بررسی می کند. این به چگونگی تفکر، درک، ارتباط، به خاطر سپردن و یادگیری مردم می پردازد. این ارتباط نزدیک با عصب شناسی، فلسفه و زبان شناسی دارد.

روانشناسان شناختی به چگونگی کسب، پردازش و ذخیره اطلاعات توسط افراد نگاه می کنند.

کاربردهای عملی شامل نحوه بهبود حافظه، افزایش دقت تصمیم گیری یا نحوه تنظیم برنامه های آموزشی برای تقویت یادگیری است.

سایر شاخه های روانشناسی چیست؟

روانشناسی رشد
این مطالعه علمی تغییرات روانشناختی سیستماتیکی است که فرد در طول زندگی تجربه می کند و اغلب به عنوان رشد انسانی شناخته می شود.

این نه تنها بر نوزادان و کودکان خردسال بلکه بر نوجوانان، بزرگسالان و افراد مسن نیز تمرکز دارد.

این عوامل عبارتند از مهارت های حرکتی، حل مسئله، درک اخلاقی، فراگیری زبان، احساسات، شخصیت، خودپنداره و شکل گیری هویت.

همچنین به ساختارهای ذهنی ذاتی در برابر یادگیری از طریق تجربه می پردازد، یا اینکه چگونه ویژگی های یک فرد با عوامل محیطی در تعامل است و چگونه بر رشد تأثیر می گذارد.

روانشناسی رشد با رشته هایی مانند زبان شناسی همپوشانی دارد.

روانشناسی تکاملی
روانشناسی تکاملی به این می پردازد که چگونه رفتار انسان، به عنوان مثال زبان، تحت تأثیر تنظیمات روانی در طول تکامل قرار گرفته است.

یک روانشناس تکاملی معتقد است که بسیاری از ویژگی های روانشناختی انسان از این جهت سازگار هستند که ما را قادر ساخته اند در طول هزاران سال زنده بمانیم.

روانشناسی قانونی
روانشناسی قانونی یکی از شاخه های روانشناسی است و شامل کاربرد روانشناسی در تحقیقات جنایی و قانون است.

یک روانشناس قانونی روانشناسی را به عنوان یک علم در سیستم عدالت کیفری و دادگاه های مدنی تمرین می کند.

این شامل ارزیابی عوامل روانی است که ممکن است بر یک پرونده یا رفتار تأثیر بگذارد و یافته ها را در دادگاه ارائه کند.

روانشناسی سلامت
روانشناسی سلامت را طب رفتاری یا روانشناسی پزشکی نیز می نامند.

مشاهده می کند که چگونه رفتار، زیست شناسی و زمینه اجتماعی بر بیماری و سلامتی تأثیر می گذارد.

یک پزشک اغلب ابتدا به علل بیولوژیکی یک بیماری نگاه می کند، اما یک روانشناس سلامت بر کل فرد و آنچه بر وضعیت سلامتی او تأثیر می گذارد تمرکز می کند. این ممکن است شامل وضعیت اجتماعی-اقتصادی، تحصیلات، و پیشینه آنها و رفتارهایی باشد که ممکن است بر بیماری تأثیر بگذارد، مانند رعایت دستورالعمل ها و داروها.

روانشناسان سلامت معمولاً در کنار سایر متخصصان پزشکی در محیط های بالینی کار می کنند.

عصب روانشناسی
عصب روانشناسی نیز از شاخه های روانشناسی است که به ساختار و عملکرد مغز در ارتباط با رفتارها و فرآیندهای روانی نگاه می کند. اگر شرایطی شامل ضایعات در مغز و ارزیابی هایی باشد که شامل ثبت فعالیت الکتریکی در مغز باشد، ممکن است عصب روانشناسی درگیر باشد.

ارزیابی عصب روانشناختی برای تعیین اینکه آیا یک فرد احتمالاً به دنبال آسیب مغزی مشکوک یا تشخیص داده شده، مانند سکته مغزی، مشکلات رفتاری را تجربه می کند یا خیر، استفاده می شود.

نتایج می تواند پزشک را قادر سازد تا درمانی را ارائه دهد که ممکن است به فرد کمک کند تا به بهبودهای احتمالی در آسیب شناختی که رخ داده است دست یابد.

روانشناسی شغلی
روانشناسان شغلی یا سازمانی در ارزیابی و ارائه توصیه هایی در مورد عملکرد افراد در محل کار و آموزش نقش دارند.

آن‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا راه‌های مؤثرتری برای عملکرد بیابند و درک کنند که افراد و گروه‌ها چگونه در محل کار رفتار می‌کنند.

این اطلاعات می تواند به بهبود اثربخشی، کارایی، رضایت شغلی و حفظ کارکنان کمک کند.

روانشناسی اجتماعی
روانشناسی اجتماعی از روش های علمی برای درک اینکه چگونه تأثیرات اجتماعی بر رفتار انسان تأثیر می گذارد استفاده می کند. به دنبال توضیح چگونگی تأثیر احساسات، رفتار و افکار از حضور واقعی، خیالی یا ضمنی افراد دیگر است.

یک روانشناس اجتماعی به رفتار گروهی، ادراک اجتماعی، رفتار غیرکلامی، سازگاری، پرخاشگری، تعصب و رهبری می پردازد. ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی کلید درک رفتار اجتماعی است.

 

کلمات مرتبط :

شاخه های روانشناسی – مرکز روانشناسی در شرق تهران – کلینیک مشاوره روانشناسی در پیروزی – بهترین مرکز روانشناسی در پیروزی