کاردرمانی ذهنی یکی از حوزه های تخصصی فعالیت متخصصین کاردرمانی است که با هدف بهبود اختلالات ذهنی و تقویت مهارت های ذهنی ارائه می شود.

این شاخه از کاردرمانی با در نظر گرفتن ارتباط بین جسم و ذهن به تقویت ارتباط بین ذهن و جسم کمک می کند.

اختلالات مرتبط با یکپارچگی حسی و حرکتی سبب بروز اختلال و ضعف در مهارت های ذهنی می شود که با کاردرمانی ذهنی می توان به بهبود آن ها کمک کرد.

کاردرمانگر از وسایل و روش های مختلفی برای افزایش تحریک پذیری حسی کودک و بهبود مهارت های ذهنی_درکی وی بهره می برد ، رفتار درمانی، بازی درمانی ، حرکت درمانی ، اتاق تاریک و … از مهم ترین تکنیک ها در این شاخه از کاردرمانی هستند.

کاردرمانگری که در حوره ذهنی فعالیت می کند با توجه به توانایی های کودک و همچنین بهره هوشی وی از موثرترین متدها برای کمک به فرد نیازمند خدمات کاردرمانی استفاده می کند.

کاردرمانگر در این بخش سعی می کند با ایجاد تغییراتی در محیط زندگی و کار فرد سعی به بهبود مهارت های فرد کمک کند.

شناسایی نقاط ضعف کودک در انجام کارهای ضروی و روزمره و بهبود توانایی های کودک در جهت زندگی بهتر و ارتباط قوی تر با اطرافیان از مهم ترین اهداف کاردرمانی ذهنی است که در کلینیک توانبخشی برنا ( کاردرمانی در پیروزی ) به مراجعه کنندگان عزیز ارائه می شود.

کاردرمانگر با تلفیق فعالیت های درمانی با فعالیت های روزمره کودک سعی در بهبود توانایی های کودک دارد.

چگونگی استفاده صحیح و موثر از حواس شش گانه در کودکان دچار اختلالات ذهنی از مهم ترین اهداف کاردرمانی ذهنی است.

موارد کاربرد

 • کودکان و بزرگسالان کم توانی ذهنی
 • سندرم داون 
 • فلج مغزی
 • مبتلایان به اختلالات يادگيری
 • اختلال توجه و تمرکز
 • اختلالات رفتاری مانند پرخاشگری ، انزوا طلبی و …
 • اختلال کم توجهی _ بیش فعالی
 • اختلالات طیف اوتیسم
 • ضعف مهارت های ترسیمی
 • اختلالات مخچه ای
 • اختلال حافظه
 • مشکلات نوشتاری
 • تاخیر رشد
 • اختلالات یادگیری
 • اختلال وسواس
 • شیزوفرنی
 • مشکلات شناختی
 • فوبیا  ( ترس بیمارگونه )
 • اختلالات اضطرابی
 • افسردگی
 • اختلالات ارتباطی

اهداف کاردرمانی ذهنی

 • تقویت مهارت های مرتبط با بازی
 • تقویت مهارت های ترسیمی و رشد نقاشی
 • تسهیل یکپارچگی حسی
 • درمان مشکلات درکی_بینایی
 • بهبود مشکلات حسی
 • بهبود مهارت های ارتباطی

 

کلمات مرتبط :

کاردرمانی در شرق تهران – کاردرمانی در پیروزی – کاردرمانی خوب در پیروزی